Hüva nõu

… ehk konsultatsiooni ja nõustamisteenus.
 
Missioon
Meie missioon on ettevõtete tootlikkuse, kasumlikkuse ja konkurentsivõime parendamine.
 
Visioon
Olla ettevõtete eelistatum partner arengualternatiivide väljatöötamisel ja kiirete muutuste läbiviimisel tootlikkuse, kasumlikkuse ja konkurentsivõime parendamise valdkonnas.
 
Väärtused
Meie põhiväärtusteks on asjatundlikus, vastutustundlik suhtumine ja konfidentsiaalsus. Väärtustame loovat mõtlemist, mis aitab leida parimaid lahendusi meie klientidele.